Navigon MobileNavigator

Andreas Liebert
2000-01-01 01:00

Navigon MobileNavigator

Navigon har lyckats bra med att återskapa upplevelsen från sina fristående navigatorer i ett program för mobilen. Samtidigt har man fått till riktig Iphone-känsla i upplägget – med listor och fem genvägar längst ned. 2D-kartan hos Navigon är tyvärr ganska rörig med olika textstorlekar och ikoner blandade. Inzoomat till gatunivå går det ändå bra att orientera sig, men tittar man på hela stadsdelar blir det plottrigt. 3D-vyn och navigationsläget är dock betydligt bättre än 2D-kartan.

Bild borttagen.

Som enda app har Navigon riktiga 3D-vyer där vägarna ritas upp efter höjdskillnaderna i landskapet. Ikonerna med loggor för olika bensinstationer och restaurangkedjor gör det lätt att koppla kartbilden till verkligheten och färgvalet och de visuella effekterna gör att programmet är riktigt snyggt att titta på. 3D-vyn visar färdvägen som en orange linje och nästa manöver visas som en ganska väl tilltagen ikon nere i vänstra hörnet. Fälten med tid och avstånd kunde med fördel ha större typsnitt, men kontrasten mellan text och bakgrundsfärg är bra.

Navigon har en talsyntes som läser upp namn på gator och skyltar – en riktigt bra funktion som tyvärr är ovanlig i mobilen. Ett tryck på skärmen under färd öppnar en meny med funktioner som delmål och intressepunkter utmed resvägen. Det finns också en körfältsassistent som gör det enklare att hitta rätt i motorvägskorsningar.

Ruttberäkningen är snabb, men det går väldigt segt att starta upp programmet på den gamla Iphone 3G-modellen. Onlinetjänsterna fungerar bra och inkluderar trafikinformation även i Sverige samt väder och Google-sökning. Det går att söka antingen efter adress eller efter intressepunkt från huvudmenyn. Intressepunkterna hämtas från kartleverantören och Google-sökningen är inte lika vass som exempelvis Eniro – en svaghet jämfört med konkurrenter som Telia Navigator och Wisepilot. Programmet kommer bäst till sin rätt på utlandsresan – eftersom installeras tillsammans med appen behövs det bara minimala dataöverföringar i mobilnätet. Stöd för multitasking finns. Navigon har även ett speciellt Iphone-bilfäste som komplement till appen.

Plus: Gränssnittet. Talsyntes.
Minus: Begränsad onlinesökning

NDrive ››

Iphone 4