Tomtom Navigator

Andreas Liebert
2000-01-01 01:00

Tomtom Navigator

Det är lätt att känna igen sig i Tomtoms program för mobilen – det mesta är sig likt från gränssnittet i märkets fristående enheter. Installationen via App Store tar en stund – europaversionen består av en närmare 2 Gbyte stor fil – men bortsett från tidsåtgången är det enkelt att komma igång med programmet.

Bild borttagen.

Tomtom använder ett mycket avskalat gränssnitt, men har många användbara funktioner, till exempel möjligheten att mata in önskad ankomsttid för att hela tiden se hur lång tid före eller efter tidsschemat man befinner sig. Huvudmenyn är anpassad för Iphone och består av en lista i en kolumn istället för ett rutnät av ikoner. Inmatningen använder mobilens vanliga skärmtangentbord och växlingen mellan menyerna sker med en snyggt flytande animation, men programmet dras med en del fördröjningar. Det tar till exempel någon sekund från att man klickar på menyvalet för att mata in en adress till att sökrutan visas.

Alternativet ”Navigera till” på huvudmenyn öppnar sökfunktionerna. Överst på listan finns knappen ”Hem” som väljer en egendefinierad hemadress och sedan finns möjlighet att söka på bland annat adresser, postnummer, intressepunkter och adresser från telefonboken. Det är smidigt att återanvända tidigare sökresultat via alternativet ”Tidigare destination”.

På andra plattformar får man tillgång till Tomtoms uppkopplade funktioner, till exempel trafikinformation, väder och fartkameror. I Iphone-appen finns bara Google Local Search och HD Traffic – Tomtoms egen trafiktjänst som bygger på information från mobiloperatörerna. HD Traffic har inte lanserats i Sverige ännu och därmed saknas trafikinformation för Sverige, men en uppdaterad lista över fartkameror följer med när programmet installeras.

Kartan hos Tomtom är väldigt enkel och tydlig. Det går snabbt att bläddra och det finns multitouch-zoom. När Tomtom startar visas kartan i ett 3D-läge som vrids efter körriktningen. Ett tryck på kartan öppnar huvudmenyn och från den kan man välja ”Bläddra på kartan” för att leta upp platser grafiskt. 2D-läget är tydligt med lagom stora typsnitt och konturer av byggnader, men det kan bli rörigt när många intressepunkter, till exempel bensinstationer, visas samtidigt. Ett tryck ”i”-symbolen i högra hörnet öppnar en meny där man kan konfigurera kartvisningen, så problemet är lätt avhjälpt. Tomtom har stöd för multitasking och har dessutom en smart funktion för att styra musikspelaren direkt från navigatorläget. Tomtom erbjuder även en speciell bilhållare som ska ge förbättrad gps-mottagning.

Plus: Bra gränssnitt.
Minus: Saknar trafikinformation

Vinnaren ››

Iphone 4