Digital konst 

På plats när NFT-festival öppnade: Metaverse, 3D och underkläder

Det var många aktuella och omtalade termer som yttrades när konstfestivalen Otherlands med fokus på NFT inleddes i Stockholm och vi var på plats.
Erik Mörner
2022-03-09 12:35

NFT, Non Fungible Tokens, om vi börjar där, handlar ju om digital konst där du kan köpa ett verk i form av ett digitalt certifikat. Alla kan fortfarande se verket, men köpet inkluderar den formella rätten att äga det, unik för varje verk.

Image

Hur yttrar sig då en konstfestival som ska visa NFT:er, jo när festivalen Otherlands öppnade på tisdagskvällen så visades konstverken framförallt på stora skärmar, men det fanns även fysiska inslag utöver de digitala.

Ett av de konstverk som ställdes ut var till exempel 3D-skulpturer i digital form av Josefin Eklund och Ingrid Arnsand Jonsson som utöver i denna digitala form på skärmar även tog form som verkliga 3D-utskrivna objekt. Josefin och Ingrid har båda var och en för sig ägnat sig åt flera olika konstformer tidigare, såväl digitala som fysiska verk, med inspiration från kontrasten mellan digital och fysisk värld, med kunder som bland andra Google och Håkan Hellström.

Image

I Jimmy Herdbergs verk skapas utifrån en algoritm olika mönster konstant, ögonblicksbilder som sedan kan fästas på papper, även här alltså ett digitalt verk som får fysisk form. Tydligare helt digitalt är verket Cryptopanties där Stockholmsbaserade Rave Review vill verka för en mer jämställd och inkluderande NFC-scen som idag är kraftigt mansdominerad.

Image

Festivalen Otherlands som arrangeras av Aplace och Samsung inleddes på tisdagskvällen i Stockholm med en inledande så kallad Masterclass där deltagarna fick mer information om NFT och vad som kan vara möjligt i mötet mellan teknik och konst. Festivalen fortsätter även under april månad i såväl Stockholm som i Norge, Danmark och Finland.

Toppbild av Cryptopanties som du också kan se och läsa mer om på Otherlands.art

Etiketter